QUI SOM SERVEIS CLIENTS NOVETATS CONTACTE INICI

 

Proposta d'actuacions per a la recuperació i conservació del riu Galligants, Girona


 

L’objecte del projecte es la recuperació mediambiental i paisatgística, la neteja i la creació de recorreguts i espais divulgatius i lúdics, de la trama més urbana del Galligants al seu pas per Girona.

El Galligants es troba ubicat dins la trama urbana de Girona, i la proposta d'actuacions se situa a la Vall de Sant Daniel (dins del casc urbà de la ciutat).Les alteracions provinents de la pressió antròpica que s'exerceix al tram estudiat fan necessària una intervenció per tal de millorar-lo ambientalment i paisatgísticament.GAIA està realitzant l'estudi de l'estat del Galligants i elaborant la proposta d'actuacions que cal dur a terme per a la recuperació i la conservació d'aquest riu al seu pas per Girona.

 

 

     

Contacta amb nosaltres