QUI SOM SERVEIS CLIENTS NOVETATS CONTACTE INICI

 

Finalitzat l'estudi per a la realització del porta a porta al municipi de Calders

 

El 5 de juny de l'any 2000 el municipi de Tiana va esdevenir el primer municipi de tot Catalunya en implantar un sistema de recollida selectiva porta a porta (PaP), i segons el butlletí infoPAP núm. 2, de juliol de 2009, de l'Associació de municipis catalans per a la recollida porta a porta, ja en són 82, i d'aquests 10 han implantat aquest sistema el segon trimestre de 2009.


La recollida selectiva porta a porta (PaP) dels residus municipals es basa en la segregació en origen de les diverses fraccions dels residus, fraccions que són recollides directament en el punt de generació d'acord amb un calendari preestablert. Consulta el Manual municipal de recollida selectiva porta a porta a Catalunya.

No hi ha dues experiències d'implantació de la recollida PaP iguals. Es pot efectuar la recollida PaP de la totalitat de fraccions de recollida habitualment domiciliària, o bé només d'alguna d'aquestes fraccions, tenint en compte que com a mínim s'ha d'efectuar la recollida porta a porta de la FORM i de la fracció resta per tal que es consideri recollida PaP.


El municipi de Calders, situat al Bages, té una població de 914 habitants. El percentatge de recollida selectiva per al municipi se situa el 2008 en el 30,54%, lleugerament per sota de la mitjana catalana, del 34,43%

Per tal d'augmentar aquest percentatge, l'Ajuntament es planteja la possibilitat d'implantar el sistema PaP per a la recollida dels residus municipals. GAIA ha realitzat un estudi de viabilitat tècnica i econòmica d'aquest sistema de recollida al municipi, tenint en compte que la implantació d'aquest sistema permet augmentar els percentatges de recollida selectiva fins a situar-se en un 60% o un 80%.

 

 

     

Contacta amb nosaltres