QUI SOM SERVEIS CLIENTS NOVETATS CONTACTE INICI

 

Serveis de gestió energètica

 

Segons l'Institut Català d'Energia, la despesa energètica d'un municipi mitjà és d'uns 26 € per habitant.

La lluita contra el canvi climàtic és el gran repte del segle XXI i el paper dels governs locals serà fonamental. A nivell europeu el Pacte d'alcaldes i alcaldesses n'és un bon exemple.

En aquest sentit, l'eficiència energètica i les energies renovables seran claus per disminuir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i alhora reduir els costos energètics dels municipis.

Des de GAIA us presentem quatre serveis per a la millora de la gestió energètica:

 

  Adequació de les tarifes elèctriques al mercat actual per reduir els sobrecostos

   
  Gestió dels consums energètics municipals
   
  Auditories energètiques
   
  Projectes d'instal·lacions d'energies renovables

 


Adequació de les tarifes elèctriques al mercat actual per reduir els sobrecostos

La liberalització del mercat elèctric va fer desaparèixer a partir del 1 de juliol de 2009 el sistema de tarifes d'energia regulades i tots els usuaris delectricitat amb una potència contractada de més de 10 kW han de passar obligatòriament al mercat lliure.

Per forçar aquest canvi a mercat lliure, els costos dels contractes que resten al mercat tarifari antic s'han incrementat, i la gran oferta d'empreses comercialitzadores fa que, a vegades, sigui difícil escollir la millor companyia.

Des de GAIA, a partir de l'anàlisi de les factures d'un any i de les ofertes de diferents companyies, us proposarem la més avantatjosa per a cada quadre elèctric.

Lestalvi en la factura d'electricitat està garantit i com més ràpidament s'efectuï el canvi a mercat lliure més diners s'estalviarà l'Ajuntament.

 

Gestió dels consums energètics municipals

Els control dels consums energètics és el primer pas per a qualsevol millora que es vulgui implantar en eficiència energètica.

La majoria de municipis petits i mitjans no disposen de tècnics que efectuïn aquesta tasca i les factures energètiques només es registren tenint en compte el seu import.

Des de GAIA us oferim aquest servei, a un preu molt competitiu.

 

Auditories energètiques

Les auditories energètiques als equipaments municipals, l'enllumenat públic o altres serveis (com per exemple: el bombament d'aigua) són estudis que analitzen el potencial d'eficiència energètica i ús d'energies renovables d'una instal·lació.

Des de GAIA us oferim el servei d'auditories energètiques als equipaments municipals.

 

Projectes d'instal·lacions d'energies renovables

Des de GAIA us oferim el servei de redacció de projectes d'instal·lacions solars fotovoltaiques i tèrmiques, biomassa,....

 

 

     

Contacta amb nosaltres