QUI SOM SERVEIS CLIENTS NOVETATS CONTACTE INICI

 

SERVEIS - PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COMUNICACIÓ AMBIENTAL  

Des de GAIA - Serveis Ambientals us oferim els següents serveis en aquest àmbit:
 

Plans directors d'informació, educació i participació ambiental.

Redacció i execució de processos participatius per a:

 

Revisions de planejament urbanístic (POUM).

 

Agendes 21.

 

Plans d'estalvi energètic.

 

Plans de mobilitat urbana.

CAMPANYES DE COMUNICACIÓ:

 

Tallers, itineraris, xerrades, gimcanes, jornades, festes, fires...

 

 

AIGUA, RESIDUS, ENERGIA, MOBILITAT, MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT

 

 

A continuació podeu consultar alguns dels serveis realitzats en aquest àmbit de treball:
 

Pla Director d'Informació, Educació i Participació Ambiental en matèria de residus municipals. Vilafranca del Penedès.

 

El Pla director dinformació, educació i participació ambiental és una estratègia local.

 

Recull les actuacions que porten a terme els diversos agents -majoritàriament departaments municipals, però també el teixit social- les impulsa i les projecta sinèrgicament, cap al futur més immediat.

 

La informació, l'educació i la participació ambiental són un dels pilars més efectius per aconseguir millores en la sostenibilitat de la ciutat, en aspectes tan cabdals com ara la preservació i la gestió dels espais naturals i periurbans, l'agricultura ecològica, la construcció sostenible, l'estalvi de l'aigua i l'energia, l'eficiència energètica i la mitigació del canvi climàtic, la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus, la mobilitat sostenible, la millora de la qualitat atmosfèrica, el soroll, etc.

 

Es tracta que les persones accedeixin a la informació, entenguin la problemàtica associada, se sentin corresponsables i simpliquin activament per tal que el municipi avanci cap a una major sostenibilitat ambiental i social.

   

Redacció i execució de processos participatius als municipis on s'ha realitzat l'Auditoria Ambiental Municipal i/o el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES).

   

Campanyes de comunicació: aigua, residus, energia, mobilitat, medi natural i biodiversitat.

   
 
 

 

     

Contacta amb nosaltres