QUI SOM SERVEIS CLIENTS NOVETATS CONTACTE INICI

 

SERVEIS - GESTIÓ DEL MEDI NATURAL I LA BIODIVERSITAT  

Des de GAIA - Serveis Ambientals us oferim els següents serveis en aquest àmbit:
 

Estudis de base sobre valors naturals i biodiversitat: geologia, vegetació, fauna.

Informes d'impacte ambiental i estudis d'integració paisatgística.

Plans especials de protecció d'espais naturals i biodiversitat.

Estudis tècnics i projectes de gestió d'espais naturals.

Disseny i edició de materials divulgatius sobre espais naturals i biodiversitat: exposicions, fulletons, dossiers.

Servei de cartografia amb sistema GIS, Microstation, Autocad i Miramon.

 

A continuació podeu consultar alguns dels serveis realitzats en aquest àmbit de treball:
 

Estudis per a l'elaboració i ampliació dels espais PEIN.

 

Els espais PEIN es troben inclosos dins del Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya, el qual es fixa dos objectius:

 

Establir una xarxa d'espais naturals que sigui congruent, prou àmplia i suficientment representativa de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica dels sistemes naturals del nostre país.

 

La delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica d'aquests espais naturals. 

 

GAIA ha realitzat estudis de base del Pla Especial PEIN, estudis de delimitació a detall dels espais PEIN, informes ambientals sobre la possible ampliació del PEIN i Plans de Gestió dels espais PEIN als espais PEIN: Aiguabarreig, Alella, Gallifa, Moianès, Montsec, Muntanyes de l'Ordal, Sauva Negra, Segre - Noguera Pallaresa i Ribagorçana,  Sorreig, Turons de la Plana Ausetana.

   
Projecte de recuperació i gestió de la zona humida de l'Estany.
   

Estudi dels valors naturals i la biodiversitat de diversos espais naturals del Pla de les Quingles i el Torrent de Les Tàpies del municipi de Calders.

 

 

     

Contacta amb nosaltres